Meble skórzane Meble nowoczesne Meble dębowe Sypialnie i jadalnie Ławy szklane Strona Glowna Kontakt
ZAKPOL - Meble Skórzane

£AWY SZKLANE
£awa Bumerang

 

£awa Nerka

 

£awa Prostok±t

 

 

 

£awa Owal

 

 

"Wzory produktów przedstawionych na niniejszych stronach internetowych, a tak¿e zamieszczone na tych stronach fotografie, rysunki i teksty, s± przedmiotem praw autorskich i podlegaj± ochronie zgodnie z ustaw± z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie i u¿ywanie do innych jakichkolwiek celów komercyjnych lub prywatnych bez zgody ¯ak-Pol podlega sankcjom przewidzianym w wy¿ej wymienionej ustawie, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz w innych przepisach. Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych nie s± ofert± w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. ¯akpol zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych produktów nie zmieniaj±cych ich ogólnego charakteru. Wymiary mebli tapicerowanych podawane s± z dok³adno¶ci¹ do 5 cm. W celu unikniêcia rozbie¿no¶ci, zaleca siê skontaktowanie z lokalnym punktem sprzeda¿y, który udzieli najbardziej aktualnych informacji na temat naszych produktów".
"© Wszelkie prawa zastrze¿one"
"© Copyright by ¯akpol"